Officiële site van de Tibetaanse Rassenclub van België vzw. nr.637

Officiële site van de Tibetaanse Rassenclub van België vzw. nr.637      

Le  site officiel du club de Races Tibétaine de Belgique asbl. Nr° 637

CLUBSHOW T.R.C.  MET / AVEC  CAC 2014

De Tibetaanse  Rassenclub van België vzw / Le club  des  races tibétaines  de Belgique a.s.b.l

T. R. C.

Aangesloten  bij de KKUSH  N°637 /  Affilié à l’U.R.C.S.H  N°637


Organiseert Haar traditionele 36-ste clubshow


Organiseé sa traditionelle 36-ème exposition du club


Organizes its traditional 36-th exhibition of the club


met - avec - with


C A C


Zondag – dimanche – Sonntag – Sunday


14 / 09 / 2014


Keurder – juge – Richter – Judge


Mrs.  Dianne Degryze  (B)


Lhasa Apso -   Shih Tzu -  Tibetan Spaniel   -   Tibetan Terrier  

**********************************************************

Dhr. Gustaaf Van den Bosch (B)


Do–Khyi

**********************************************************

!! bevestigd !!


Plaats van de activiteit:


Om 10u30Achterdiedonken 6b,   2820 Bonheiden
Iedereen is van harte welkom 


Hoe inschrijven ?

Online via deze website - klik op de “ Inschrijfformulier “ op het Menubalk


of  formulier kunnen gedownload worden  en doorsturen per e-mail.

Formulier/Forme