Clubkampioen 2014 / Champion du club 2014

In het geval dat U wilt deelnemen aan onze wedstrijd om clubkampioen van de TRC te worden, stuur dan de resultaten van uw hond van elke tentoonstelling waaraan U deelneemt, zo snel mogelijk op om de punten te registreren. De punten voor de Clubkampioenen zal berekend worden voor het kalenderjaar. De hond, die de hoogste score behaalt, van elk ras door de TRC vertegenwoordigt, zal worden uitgeroepen tot Clubkampioen T.R.C van het jaar. Enige voorwaarden is, dat je lid bent van de TRC en de resultaten uiterlijk tegen 1 februari van het volgende jaar hebt doorgegeven.

Alle door U doorgestuurde resultaten zullen op de website gepubliceerd worden, met behaalde punten – dus transparant voor elke deelnemer, daarom vragen we om regelmatig en op tijd alle gegevens doorsturen of via onze website: 

http://tibetaanserassenclub-com.webs.com/show-resultaten-opsturen, of met e-mail: [email protected].

Klik hier voor  REGLEMENT CLUBKAMPIOEN TRC - NL

Ci vous voulez participer au concoure pour devenir champion du club TRC, vous devez nous envoyer vos resultants d’expo le plus vite possible. Les points attribués au champion du club seront  calculé du 1 janvier au 31 décembre. Le chien de chaque race qui aura le plus de point se verra attribute le titre de champion TRC pour cette année la. La seule condition pour pouvoir y participer est d’être member et de nous faire part des resultants avant le 1 février de l’année qui suit. 

Vos resultants seront publiés dans sur le site avec la tantalite de votre point visible à tous.  C’est pour cela qu’on vous demande de nous faire parvenir vos resultants régulièrement via notre site:

http://tibetaanserassenclub-com.webs.com/show-resultaten-opsturenou par e-mail: [email protected].

Cliquez ici pour RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU CLUB - FR

De Clubkampioen 2014 worden van de T.R.C. / Le Champion 2014 du Club T.R.C.

Op elk evenement georganiseerd door de Tibetaanse Rassenclub van België (T.R.C.) 

worden +10 extra punten toegekend bij kwalificatie.


Pour chaque évènement organisé par le club des races tibétaines de Belgique (TRC), 

chaque participant recevra, 

quel que soit le qualificatif obtenu, 10 points supplémentaires.

Baby/ BébéElke baby Veel belovend / bébé très prometteurs
Beste baby/meilleur bébé 
Best in Show baby / bébé 
Baby in erering 2-4de plaats /bébé erering 2 à 4 lieu   

   1 punt    / point

  2 punten / points

10 punten / points

  5 punten / points

Puppy / Chiot: 

Puppy Veel belovend / chiot très prometteur:  
Beste puppy / meilleur chiot: 
Best in Show puppy / chiot:  
Puppy in erering 2-4de plaats / choit erering 2 à 4 lieu

  1 punt   / point

  2 punten / points

20 punten / points

  5 punten / points

Jeugd / Jeune:


Beste jeugdhond / Meilleur jeune:

Best in Show jeugd / jeune:

Jeugd in erering 2-4 plaats / jeune erering 2à 4 lieu

Jugdkampioen / Jeune du champioen

CACJ 

RES. CACJ

  2 punten / points

30 puten / points

  5 punten / points

10 punten / points

  5 punten / points

  4 punten / points

In elke klasse / dans chaque catégorie:Zeer goed / très bon

Uitmuntend / excellent  

Beste reu of teef  /  meilleur mâle/femelle (BOS)

Res. CAC /  Réserve. CAC 

CAC  (CWC, CACA....)

Res. CACIB / Réserve. CACIB

CACIB

BOB

Kampioen van / Champion du  (Bel, NL, D, Lux….ezv)

  2 punten / points

  3 punten / points

  8 punten / points

  4 punten / points

  5 punten / points

  6 punten / points

  7 punten / points 

10 punten / points

10 punten / points

Veteraan / VétéranBeste veteraan R/T / meilleur vétéran M/F  
Best in Show veteraan / BIS vétéran
Veteraan erering 2-4de plaats / 2 à 4 lieu
Veteraankampioen / Champion du vétéran

  7 punten / points

40 punten / points

10 punten / points

10 punten / points

Erering-Plaatsing-

Beste Koppel / 

Ring du Honor-

Meilleur couple

1ste plaats/ 1e place

2de plaats / 2e place

3de plaats / 3e place

4de plaats / 4e place

10 punten / points

  8 punten / points

  6 punten / points

  4 punten / points

Erering-Plaatsing-
Beste in groep 
Ring du Honor-
Meilleur groupe (BIG)

1ste plaats/ 1e place

2de plaats / 2e place

3de plaats / 3e place

4de plaats / 4e place

10 punten / points

  8 punten / points

  6 punten / points

  4 punten / points

Erering-Plaatsing/
Honor Placement 
BEST IN SHOW  (BIS)


1ste plaats/ 1e place

2de plaats / 2e place

3de plaats / 3e place

4de plaats / 4e place

5de plaats / 5e place

50 punten / points

40 punten / points

30 punten / points

20 punten / points

10 punten / points