In de laatste afgelopen jaren zijn bepaalde honden naar Europa ingevoerd, die als de Tibetaanse Mastiff zijn gepresenteerd, maar die met dit ras niets te maken hebben en wiens uiterlijk suggereert het onbekende oorsprong van hun voorouders (zelfs als ze een FCI-stamboom hebben) en waarschijnlijk in de fokkerij waren honden van verschillende rassen gebruikt, dus een mix. In elke geval, deze honden niet aan de officiële erkende rasstandaard van FCI voldoen, maar de eigenaren-fokkers van deze honden, verkopen hun nakomelingen, als de Tibetaanse Mastiff's.
Daarom is het belangrijk dat degenen die geïnteresseerd zijn in de rashond, rekening zou houden met deze zogenaamde fokkers van de Tibetaanse Mastiffs en zullen liever geen grote bedragen betalen voor een hond die geen zuiver ras Do Khyi is.
Alle twijfels over het juiste zuivere ras kunnen worden geconsulteerd met onze rasvereniging. Onze website vermeldt alleen de fokkers die lid zijn van onze club en wiens honden voldoen aan de juiste rasstandaard FCI.

DO KHYI  -  PUPS BESCHIKBAAR  -  LES CHIOTS DISPONIBLES

 Bent U op zoek naar een pup die aan de rasstandaard voldoet?  
Iedere fokker die hier wordt vermeld, is lid van onze club TRC. De fokker is verplicht om zijn honden te fokken uitsluitend met de stambomen en volgens het Fokreglement  en  voorwaarden van de Koninklijke Kynologische Maatschappij Sint Hubertus ( KMSH )  of Kynologisch autoriteit in het land van zijn legaal verblijf.  

KMSH Nationale Fokkerijcommissie vzw -   RASFICHES 

De testen en onderzoeken worden onderverdeeld in testen van TYPE I. en testen van TYPE II. Testen van het type I. 

zijn voornamelijk DNA testen en HD onderzoeken, alle andere testen behoren tot het type II. Bij de bepaling van de categorie van de stamboom, zal voor deze testen nagegaan worden of de fokker de fokadviezen opgevolgd heeft. 

Voorbeeld bij DNA testen zal gekeken worden of de combinatie minstens een vrije hond omvat, waardoor nooit lijders geboren kunnen worden.

SRSH Commission Nationale d'élevage - asbl   -  FICHES DE RACE 

Les tests et les examens sont divisés en tests du TYPE I et de TYPE II.  Les tests du TYPE I sont principalement des tests ADN et de la dysplasie des hanches, tous les autres tests sont du type II.  Les résultats des tests du TYPE I seront vérifiés pour déterminer la catégorie du pedigree. Par exemple pour les tests ADN on examinera si la combinaison comporte au minimum un chien  » non porteur  » de certains gènes problématiques.

RASFICHE / FICHE DE RACE –  DO KHYI

Er zijn momenteel geen pups beschikbaar
Actuellement, il n'y a pas de chiots disponibles