De Tibetaanse  Rassenclub van België vzw / Le club  des  races tibétaines  de Belgique a.s.b.l

T. R. C.

Aangesloten  bij de KKUSH  N°637 /  Affilié à l’U.R.C.S.H  N°637


Organiseert Haar traditionele 36-ste clubshow


Organiseé sa traditionelle 36-ème exposition du club


Organizes its traditional 36-th exhibition of the club


met - avec - with


C A C


Zondag – dimanche – Sonntag – Sunday


14 / 09 / 2014


Keurder – juge – Richter – Judge


Mrs.  Dianne Degryze  (B)


Lhasa Apso -   Shih Tzu -  Tibetan Spaniel   -   Tibetan Terrier  

**********************************************************

Dhr. Gustaaf Van den Bosch (B)


Do–Khyi

**********************************************************

!! bevestigd !!


Plaats van de activiteit:


Om 10u30Achterdiedonken 6b,   2820 Bonheiden
Iedereen is van harte welkom 


Hoe inschrijven ?

Online via deze website - klik op de “ Inschrijfformulier “ op het Menubalk


of  formulier kunnen gedownload worden  en doorsturen per e-mail.

Formulier/Forme