LHASA APSO  -  PUPS BESCHIKBAAR  -  LES CHIOTS DISPONIBLES

 Bent U op zoek naar een pup die aan de rasstandaard voldoet?  
Iedere fokker die hier wordt vermeld, is lid van onze club TRC. De fokker is verplicht om zijn honden te fokken uitsluitend met de stambomen en volgens het Fokreglement  en  voorwaarden van de Koninklijke Kynologische Maatschappij Sint Hubertus ( KMSH )  of Kynologisch autoriteit in het land van zijn legaal verblijf.  


KMSH Nationale Fokkerijcommissie vzw -   RASFICHES

De testen en onderzoeken worden onderverdeeld in testen van TYPE I. en testen van TYPE II. Testen van het type I. zijn voornamelijk DNA testen en HD onderzoeken, alle andere testen behoren tot het type II. Bij de bepaling van de categorie van de stamboom, zal voor deze testen nagegaan worden of de fokker de fokadviezen opgevolgd heeft. 

Voorbeeld bij DNA testen zal gekeken worden of de combinatie minstens een vrije hond omvat, waardoor nooit lijders geboren kunnen worden.

SRSH Commission Nationale d'élevage - asbl   -  FICHES DE RACE 

Les tests et les examens sont divisés en tests du TYPE I et de TYPE II.  Les tests du TYPE I sont principalement des tests ADN et de la dysplasie des hanches, tous les autres tests sont du type II.  Les résultats des tests du TYPE I seront vérifiés pour déterminer la catégorie du pedigree. Par exemple pour les tests ADN on examinera si la combinaison comporte au minimum un chien  » non porteur  » de certains gènes problématiques.

RASFICHE / FICHE DE RACE – LHASA APSO

In de kennel Lhasa Apso Tsha-Li zijn op 19/09/2017 pups geboren uit de combinatie May-Yin (Marie) and M'Niang Des Fillots De Morphée. Er zijn 6 reutjes en 1 teefje. Voor meer info: 

Tel: +32 (0)51/702 749,  Gsm: +32 (0)496/765 898

Website:  http://www.tsha-li-lhasa-apso.be     E-mail: [email protected]

M'Niang Des Fillots De Morphée

6 reutjes + 1 teefje

Tsha-Li  May-Yin (Marie)