TIBETAN TERRIER -  PUPS BESCHIKBAAR  -  LES CHIOTS DISPONIBLES

 Bent U op zoek naar een pup TIBETAN TERRIER die aan de rasstandaard voldoet?  
Iedere fokker die hier wordt vermeld, is lid van onze club TRC. De fokker is verplicht om zijn honden te fokken uitsluitend met de stambomen en volgens het Fokreglement  en  voorwaarden van de Koninklijke Kynologische Maatschappij Sint Hubertus ( KMSH )  of Kynologisch autoriteit in het land van zijn legaal verblijf.  

KMSH Nationale Fokkerijcommissie vzw -   RASFICHES 

De testen en onderzoeken worden onderverdeeld in testen van TYPE I. en testen van TYPE II. Testen van het type I. 

zijn voornamelijk DNA testen en HD onderzoeken, alle andere testen behoren tot het type II. Bij de bepaling van de categorie van de stamboom, zal voor deze testen nagegaan worden of de fokker de fokadviezen opgevolgd heeft. 

Voorbeeld bij DNA testen zal gekeken worden of de combinatie minstens een vrije hond omvat, waardoor nooit lijders geboren kunnen worden.

SRSH Commission Nationale d'élevage - asbl   -  FICHES DE RACE 

Les tests et les examens sont divisés en tests du TYPE I et de TYPE II.  Les tests du TYPE I sont principalement des tests ADN et de la dysplasie des hanches, tous les autres tests sont du type II.  Les résultats des tests du TYPE I seront vérifiés pour déterminer la catégorie du pedigree. Par exemple pour les tests ADN on examinera si la combinaison comporte au minimum un chien  » non porteur  » de certains gènes problématiques.

RASFICHE / FICHE DE RACE – TIBETAN TERRIER
Multi Ch. Drong Lamleh of Wamil Ajendra
Punam Cha from Heaven's Earth
In de kennel van Tibetan Terrier ‘FROM HEAVEN’S  EARTH’ zijn rond 22 september pups verwacht uit de combinatie van Multi Ch. Drong Lamleh of Wamil Ajendra HD-A Patella free, Eyes ECVO Clear , DNA tested Clear for PLL, NCL, PRA3, RCD4  &  Punam Cha from Heaven's Earth, DNA tested clear for PLL, NCL, RCD4, PRA3, HD-A, Patella free, eyes ECVO clear. Voor meer info: 

Contact:  BELGIË Gsm: +32(0)495502542 E-Mail: [email protected]  

Website:  http://fromheavensearth.blogspot.com 

In de kennel van Tibetan Terrier ‘FROM HEAVEN’S  EARTH’ zijn op 02 Juni 2018 pups 4 reutjes and 3 teefjes geboren uit de combinatie van Ch.Int. Ishani Lamleh of Wamil Ajendra HD-A Patella free, Eyes ECVO Clear , DNA tested Clear for PLL, NCL, PRA3, RCD4  &  Dutch Junior Ch.Sumanshu Leader of the Pack (Diesel) DNA tested clear for PLL, NCL, RCD4, PRA3, HD-B, Patella free, eyes ECVO clear. Voor meer info: 

Contact:  BELGIË Gsm: +32(0)495502542 E-Mail:   [email protected] 

Website: http://fromheavensearth.blogspot.com

Ch.Sumanshu Leader of the Pack (Diesel)

4 reutjes + 3 teefjes

ICh. Ishani Lamleh of Wamil Ajendra

The female C.I.B., ch. of Belgium, Luxembourg, Poland, Slovenia, Croatia, Serbia. Ch. of TTC CZ

 AN JOMO GARKANA (Dam: DAWA-TANG KA z Targenu &  Sir: H´ARAN HORPA Tashi Bodjul) - black with white spots - DKK A/A, patella 0/0, DNA PLL, PRA3, PRA rcd4, NCL - all clear and cataract negativ (7.2.2018)

 & 

Male C.I.B., ch. of Czech, Poland, Serbie, Grandchampion of Czech, champion of TTC CZ, Junior ch. of Czech, Slovakia, Club winner of 2009, Club Junior winner of 2008, Club winner of KTP SK, 2 x National winner   

KANG RIMPOCHE Tashi Bodjul (Dam:JOMO LHA-RI Tashi Bodjul, Sir: Pam-Zamirin NAPOLEON) - black and tan - DKK - A/A, patella - 0/0, DNA PLL, PRA3, PRA rcd. 4, NCL - all clear and cataract - negativ (19.05.2017) 

The puppies are born 19.04.2018  (4 males + 3 females) 
More information: 

Czech republic Tel.: +420 318 611 083,  Gsm: +420 724 014 54

Website: http://www.djomogangkar.cz E-mail:    [email protected]

C.I.B., champ. of Czech, Poland, Serbie, Grandchampion of Czech, Junior champion of Czech, Slovakia

KANG RIMPOCHE Tashi Bodjul 

4 males + 3 females

C.I.B., champion of Belgium, Luxembourg, Poland, Slovenia, Croatia, Serbia. Champion of TTC CZ.

 AN JOMO GARKANA

In de Tibetan Terrier kennel “D’GABA SKYEL BA” zijn de pupjes op 6 april hier geboren (5 reutjes en 6 teefjes)  uit het combinatie moeder Maya D’Gaba Skyel Ba en vader Sumanshu Touch of Gold (Toby). Beide ouders hebben HD/A en zijn vrij van patella.  Maya is genetisch vrij door ouderschap van PLL en NCL, de DNA testen PRA3 en PRArcd4 zijn beide vrij, haar laatste oogonderzoek werd uitgevoerd op 26-01-2018.  Toby zijn DNA testen van PLL,NCL,PRA3 & PRAcrd4 zijn allen vrij, zijn laatste oogonderzoek werd uitgevoerd op 26-01-2016.

Info: Tel.:  +32 (0)89 41 15 10   of   +32 (0)476 42 90 86

Website:  www.tibetaanse-terrier.eu            E-mail:  [email protected]

    Sumanshu Touch of Gold 

6 reutjes

6 teefjes 

   Maya D’Gaba Skyel Ba

In de kennel van Tibetaanse Terriër " Du Comble de Bonheur " zijn op 11 Januari  4 reutjes en 3 teefjes geboren uit de combinatie Orphée Du Comble de Bonheur HD B, Ogen ECVO vrij, DNA getest ouderschapsprofiel vrij van: PLL,  NCL, PRA3, PRA4  e de vader Hidalgo Du Comble de Bonheur (Piccasso) .

Voor meer info: Telefoon:  +32(0)9/3738734   GSM:  +32(0)475/674826

Website:   http://www.tibetanterrier.be      E-mail:      [email protected]

Hidalgo Du Comble de Bonheur 

4 reutjes en 3 teefjes

Orphée Du Comble de Bonheur

In de kennel van Tibetaanse Terriër " Du Comble de Bonheur " zijn 2 reutjes geboren uit de combinatie van  Multi Ch. Araki Light The Fuse (Ruby) HD A, DNA getest ogen: vrij van PLL - PRA3 - PRArcd4 en NCL) en de vader van pups Hidalgo Du Comble de Bonheur (Piccasso) 

Voor meer info: Telefoon:  +32(0)9/3738734   GSM:  +32(0)475/674826

Website:   http://www.tibetanterrier.be      E-mail:      [email protected]

Hidalgo Du Comble de Bonheur

2 reutjes

Multi Ch. Araki Light The Fuse