TIBETAN TERRIER -  PUPS BESCHIKBAAR  -  LES CHIOTS DISPONIBLES

 Bent U op zoek naar een pup TIBETAN TERRIER die aan de rasstandaard voldoet?  
Iedere fokker die hier wordt vermeld, is lid van onze club TRC. De fokker is verplicht om zijn honden te fokken uitsluitend met de stambomen en volgens het Fokreglement  en  voorwaarden van de Koninklijke Kynologische Maatschappij Sint Hubertus ( KMSH )  of Kynologisch autoriteit in het land van zijn legaal verblijf.  

KMSH Nationale Fokkerijcommissie vzw -   RASFICHES 

De testen en onderzoeken worden onderverdeeld in testen van TYPE I. en testen van TYPE II. Testen van het type I. 

zijn voornamelijk DNA testen en HD onderzoeken, alle andere testen behoren tot het type II. Bij de bepaling van de categorie van de stamboom, zal voor deze testen nagegaan worden of de fokker de fokadviezen opgevolgd heeft. 

Voorbeeld bij DNA testen zal gekeken worden of de combinatie minstens een vrije hond omvat, waardoor nooit lijders geboren kunnen worden.

SRSH Commission Nationale d'élevage - asbl   -  FICHES DE RACE 

Les tests et les examens sont divisés en tests du TYPE I et de TYPE II.  Les tests du TYPE I sont principalement des tests ADN et de la dysplasie des hanches, tous les autres tests sont du type II.  Les résultats des tests du TYPE I seront vérifiés pour déterminer la catégorie du pedigree. Par exemple pour les tests ADN on examinera si la combinaison comporte au minimum un chien  » non porteur  » de certains gènes problématiques.

RASFICHE / FICHE DE RACE – TIBETAN TERRIER
               Extra Special from Tibetan Goldies ”Elmo”
Cun-Wa Namba Jigme

In de Tibetan Terriërs kennel CUN-WA-NAMBA worden pups verwacht rond 5 December 2018 uit de combinatie van Cun-Wa Namba Jigme & Extra Special from Tibetan Goldies ”Elmo”

Meer informatie en contact:  BELGIË    Te.: +32(0)475/ 69 54 74  en  of    +32(0)475/ 54 07 42

Website: http://www.tibetaanse-terrier.be/ E-mail:   [email protected]

Champion Araki the Favourite Won “Casper”

Cun-Wa-Namba Nala

In de Tibetan Terriërs kennel CUN-WA-NAMBA  zijn op 2 November 2018 pups geboren - 4 reutjes en 2 teefjes ( 1 reutje zwart met witte vlekken, 1 reutje zandkleurig  en de overige 4 zijn onze Black beauty’s  uit de combinatie

Cun-Wa-Namba Nala &  Champion Araki the Favourite Won “Casper”. 
Meer informatie en contact:  BELGIË    Te.: +32(0)475/ 69 54 74  en  of    +32(0)475/ 54 07 42

Website: http://www.tibetaanse-terrier.be/      E-mail:   [email protected]

    Sumanshu Touch of Gold 

Cun-Wa-Namba Nova

In de Tibbetan Terriër kennel CUN-WA-NAMBA  zijn op 1 November 2018 pups geboren ( 1 reutje en 4 teefjes, alle wit met god/zand ) uit de combinatie Cun-Wa-Namba Nova & Sumanshu Touch of Gold “Toby” .

Meer informatie en contact:  BELGIË    Te.: +32(0)475/ 69 54 74  en  of    +32(0)475/ 54 07 42

Website: http://www.tibetaanse-terrier.be/ E-mail:   [email protected]

Multi Ch. Drong Lamleh of Wamil Ajendra
Punam Cha from Heaven's Earth
In de kennel van Tibetan Terrier ‘FROM HEAVEN’S  EARTH’ zijn rond 22 september pups verwacht uit de combinatie van Multi Ch. Drong Lamleh of Wamil Ajendra HD-A Patella free, Eyes ECVO Clear , DNA tested Clear for PLL, NCL, PRA3, RCD4  &  Punam Cha from Heaven's Earth, DNA tested clear for PLL, NCL, RCD4, PRA3, HD-A, Patella free, eyes ECVO clear. Voor meer info: 

Contact:  BELGIË Gsm: +32(0)495502542 E-Mail: [email protected]  

Website:  http://fromheavensearth.blogspot.com