TRC Clubshow 2011

Op 10 september vond dan reeds onze 34e Show plaats ook nu weer met CAC.
Ondanks het feit dat de inschrijvingen wat minder waren dan het jaar daarvoor, was er toch nog een mooie opkomst te noteren. Ons bestuur had voor deze gelegenheid twee specialisten uitgenodigd die beiden een goede naam hebben op gebied van het keuren van onze Tibetaanse Rassen.
      Zo keurde mevrouw Linda Reinelt – Gebauer de Shih-Tzu, Lhasa Apso en de Tibetaanse Spaniel en deze laatste waren massaal aanwezig met 

maar liefst 16 meldingen. De Do-Khyi en de Tibetaanse Terrier werden beoordeeld door een oude rot in het vak met name de heer Wilfried Nouc.
Wij kunnen met de hand op het hart verzekeren dat de thuisblijvers ongelijik hadden want zowel ons bestuur als verschillende van onze leden hebben werkelijk de Club gesteund door het schenken van prachtige prijzen, bv ons lid Corinna Wittevrouw-Vangelder schonk ons handdoekensets voor iedere best in Show alsook als extraatje een fles champagne voor de Best in Show. Deze leden worden van harte bedankt door het bestuur voor hun gulle giften. Verder had de Club ook nu weer prachtige prijzen in petto voor iedere ingeschreven hond alsook vele speciale prijzen.

      Wij mogen terugblikken op een zeer geslaagde Show waar een leuke sfeer hing en het zonnetje weer van de partij was. Graag willen we hier ook 

nog alle sponsors van harte bedanken voor hun bijdrage aan onze Show en tevens is hier zeker een woord van dank op zijn plaats aan de ringhulpen 

die perfect hun taak vervulden. Het bestuur van de TRC !

Hierbij volgen de uitslagen van de Show

DO–KHYI / DOGUE DU TIBET


Jeugdklas reuen - classe jeune mâles:
1U /1Exc/ BOB Janghu de la Vallée du Kyl Eig: F. Plouvier
Tussenklas reuen - classe intermédiare males: 
1U / 1Exc Jinadhara's Jatayu , Eig: Claire Vercamer-Goeminne
Openklas reuen - classe ouverte mâles

1U /1Exc/ CAC Berlioz du Domaine de Toundra, Eig: Dulière Anne-Laure
Kampioensklas reuen - classe champion mâles

1U / 1Exc/Res. CAC Seng Khri Ao Sang Khri, Eig : Claes Angélique
Jeugdklas teven - classe jeune femelles

1ZG / 1TB Yamtso Bohemia Sirague, Eig : Claes Angélique
Tussenklas teven - classe intermédiaire femelles

afw / absent Ibouba de la Vallée du Kyl

1U / 1Exc Jinadhara's Janguli  Eig : Claire Vercamer-Goeminne
Openklas teven - classe ouverte femelles

2U /2Exc Bhairub Shakti's Asvaranjii Eig : Claire Vercamer-Goeminne
1U /1Exc/Res.CAC Gunga Nima's Falguni Ling-Fa  Eig : Claire Vercamer-Goeminne
Kampioensklas teven - classe champion femelles

1U /1Exc/ CAC Gokarma Sundari Eig : Plecita Vera / Bendova Jarmila


LHASA APSO


Openklas reuen - classe ouverte mâles

1U /1Exc/ CAC No-Nono Ben Mazar-I-Sharif, Eig: Van Daele Martina
Fokkersklas reuen - classe élevage mâles

1U /1Exc/ Res.CAC Mi-Amor Icetea  Eig : Bellens Linda
Jeugdklas teven - classe jeune femelles

1ZG / 1TB Yangadoo's Unforgetable Mi-Amor Eig : Linda Bellens
Tussenklas teven - classe intermédiaire femelles  
1ZG / 1TB Tsha-Li Jamuna Eig : Martina Van Daele
2 ZG /2TB Tsha-Li Jawahar Eig : Martina Van Daele
Openklas teven - classe ouverte femelles

1U / 1Exc/Res.CAC Yangadoo's Talk to the Hand Eig: Linda Bellens
Fokkersklas teven - classe élevage femelles

1U / 1Exc /CAC/BOB Mi-Amor Jindra  Eig : Linda Bellens


SHIH TZU


Fokkersklas reuen - classe élevage mâles

1VB /1TP Barkingbeauty's Cathmore Capone  Eig: L.G. Verbon
Kampioensklas reuen - classe champion mâles

1U /1Exc/ CAC/BOB Wodavi-Tsin Fatnat Al Sjark Eig : Puck Vlieghuis-Wijkstra
2U /2Exc/Res.CAC Aga's Dream come True Eig : Borgers-Van Slyken Dorien
Babyklas teven - classe bébé femelles

1VB /1TP Choden's Kiss Me Eig : Borgers-Van Slyken Dorien
Kampioensklas teven - classe champion femelles

1U/1Exc/CAC Vada Tsan v/h Martinihaim  Eig : Puck Vlieghuis-Wijkstra

TIBETAN SPANIEL–EPAGNEUL DU TIBET


Babyklas reuen - classe bébé mâles

1VB /1TP Kieboo from Corinty's Home Eig: Stephanie Dhondt
Tussenklas reuen - classe intermédiare males: 
1U/1Exc Shara het Zwaard Eig: Wittevrouw-Vangelder Corinna
Openklas reuen - classe ouverte mâles

2U /2Exc Rimo from the Magic Sunshine Eig: Jeanne van Hoof-Biemans
1U/1Exc /CAC James from Corinty's Home Eig: Wittevrouw-Vangelder Corinna
Fokkersklas reuen - classe élevage mâles

1ZG /1TB Silvano v't Snijdershofke Eig: Jeanne van Hoof-Biemans
Kampioensklas reuen - classe champion mâles

1U /1Exc/ Res.CAC Flochy from Corinty's Home Eig: Annie Bosmans
Babyklas teven - classe bébé femelles

1VB /1TP Kitty from Corinty's Home Eig: Wittevrouw-Vangelder Corinna
2VB /2TP Kiara from Corinty's Home Eig: Wittevrouw-Vangelder Corinna
3VB /3TP Miyana-Maartje v't Snijdershofke  Eig: Jeanne van Hoof-Biemans
Jeugdklas teven - classe jeune femelles

1ZG /1TB Phoebe v't Snijdershofke Eig: Jeanne van Hoof-Biemans
Tussenklas teven - classe intermédiaire femelles
1ZG / 1TB Kyilana v/d Oale Zandkoel'n Eig: Anja Spooren
Openklas teven - classe ouverte femelles

3ZG / 3TB Sommerlyst's Dihyi Ki-Ra-Na Eig: Magda Briers
1U /1Exc/ CAC/ BOB Jamo From Corinty's Home Eig: Wittevrouw-Vangelder Corinna
2U /2Exc/Res.CAC Ushi-Lin v't Snijdershofke Eig: Jeanne van Hoof-Biemans
Kampioensklas teven - classe champion femelles

1U/1Exc Fancy from Corinty's Home Eig: Wittevrouw-Vangelder Corinna


TIBETAN TERRIER - TERRIER DU TIBET


Openklas reuen - classe ouverte mâles

1U /1Exc/ CAC/ BOB Ishiro du Comble de Bonheur Eig: Van der Heide–Coen.
2U /2Exc/Res.CAC Dorje Ananda of Lamleh Eig: R + C Mittemeijer–Ver Berne
Kampioensklas reuen - classe champion mâles

1ZG / 1TB Horkhang Eig: Alexandra Marckx
Veteranenklas reuen - classe vétérans mâles

1U/1Exc Tiara-Su Amchi Eig: R + C Mittemeijer–Ver Berne
Jeugdklas teven - classe jeune femelles

1ZG / 1TB Jangi Ananda of Lamleh Eig: R + C Mittemeijer–Ver Berne
Openklas teven - classe ouverte femelles

1ZG / 1TB Honia Eig: R + C Mittemeijer- Ver Berne
Veteranenklas teven - classe vétérans femelles

1U/1Exc Agami-Karma Bunty Eig: Alexandra Marckx

RESULTATEN BEHAALDE IN DE ERERING

Beste Baby / meilleur Bébé

Shih Tzu Choden's Kiss Me Eig: Dorien Van Slyken


Beste jeugdhond / Meilleur jeune:

Do-Khyi Janghu de la Vallée du Kyl Eig: F. Plouvier


Beste Veteraan / Meilleur Vétéran:

Tibetan Terrier Tiara-Su Amchi Eig: R & C Mittemeijer–Ver Berne


Beste Koppel / Meilleur Couple:

Tibetan Spaniels Van Corinty’s Home Eig: Corinna Vangelder


Beste groep / meilleur groupe

Tibetan Spaniels Van Corinty’s Home Eig: Corinna Vangelder

BEST  IN  SHOW

Do-Khyi Janghu de la Vallée du Kyl Eig: F.Plouvier


Réserve Best in Show /Meilleur réserve in Show

Shih Tzu Wodavi-Tsin Fatinat Al Sjark Eig: Puck Vlieghuis-Wijkstra


3e Best in Show / 3ème Meilleur de l'Exposition

Tibetan Spaniel Jamo from Corinty's Home Eig: Vangelder Corinna


4e Best in Show / 4ième Meilleur de l'Exposition

Lhasa Apso Mi Amor Jindra Eig: Linda Bellens


5e Best in Show / 5ème Meilleur l'Exposition

Tibetan Terrier Ishiro du Comble de Bonheur Eig: Van der Heide-Coen


! Van harte proficiat – Félicitations ! 


Ch. JAMES FROM CORINTY'S HOME 

trots met zijn club beker 2011

Gelukkig eigenaar Corinna Vangelder


Ch. CAESAR won de trofee "Beste Shih Tzu 2011" 

van de Tibetaanse Rassenclub van België !

                       Gelukkig eigenaar Dorien Van Slycken